Liity tukiryhmään!

Tärkeitä asioita

Vaalien alla ehdokkailta kysytään usein vaalilupauksista tai vaaliteemoista. Osa ehdokkaista profiloituu tiettyihin teemoihin ja joillakin on hyvinkin vahvoja lupauksia.

Ajattelen niin, että kansanedustajan tulee kyetä ottamaan haltuun asioita hyvin monipuolisesti eri yhteiskunnan sektoreilta. Vaalikauden aikana nousee esille asioita, jotka eivät aina ole tiedossa vaalien alla ja käsiteltävät asiat valikoituvat myös kunkin edustajan valiokuntien perusteella.

Seuraavassa joitakin minulle tärkeitä teemoja.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö.

Tukemalla perheitä huolehdimme koko yhteiskuntamme hyvinvoinnista. Perheen arvostus tulee näkyä päätöksissä konkreettisella tavalla.

Voitaisiinko lapsia tukea nykyistä enemmän  tukemalla perheitä ja koteja. Aika usein lapsen tuki viedään kodin ulkopuolelle, jolloin lapsen tärkein kasvuympäristö ja sen tukeminen unohtuu. 

Jos perheen jaksamisessa on ongelmia, usein törmää ajatukseen, että lapset pitää viedä pois kotoa, päiväkotiin, sijaiskotiin tai jonnekin muualle. Se on joskus tarpeenkin, mutta siitä huolimatta lähtökohtana tulisi olla lapsen tukeminen osana perhettä ja koko perheen tukeminen. 

Sosiaaliturva turvaksi, ei loukuksi

Sosiaaliturva on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo ja hyvinvointi tilanteessa, jossa yksilö tai perhe ei siihen itse kykene tai se on muuten tarpeen esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai lapsen saamisen vuoksi.

Sosiaaliturvaa ei ole tarkoitettu passivoimaan ihmistä.

Jotta sosiaaliturva kannustaisi yksilöä ja perhettä toimimaan itse kykyjensä mukaan omaksi ja perheensä parhaaksi, sen tulee toimia niin, että työnteko ja vastuun ottaminen on aina kannattavaa ja siitä palkitaan.

Sosiaaliturvajärjestelmän tulee olla riittävän yksinkertainen ja ymmärrettävä, jotta kansalainen voi sen ymmärtää. Samalla voidaan karsia merkittävästi byrokratiaa ja kustannuksia, joita itse järjestelmän pyörittämiseen kuluu.

Järjestelmän uudistaminen on pitkä prosessi, mutta se tulee käynnistää parlamentaarisella valmistelulla, joka tähtää laajaan hyväksyntään yli puoluerajojen.

Ilmastonmuutos vaatii käytännöllisiä ja arkijärkisiä ratkaisuja!

Ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeisintä on tehdä realistisia ja käytännöllisiä toimenpiteitä. Samalla, kun jatkamme metsiemme kasvun lisäämistä hyvällä ja ammattitaitoisella metsänhoidolla, meidän tulee kehittää uusia ratkaisuja ja innovaatioita, joilla voimme vaikuttaa ilmastopäästöihin. 

Koko maailman tasolla voimme vaikuttaa parhaiten kehittämällä uutta teknologiaa ja ratkaisuja, joita voimme viedä sinne, missä päästöjä voidaan pienentää tehokkaimmin. Samalla oma pesä pitää olla kunnossa.

Meidän tulee tukea ja kannustaa monia pieniä innovatiivisia yrityksiä, jotka kehittävät käytännöllisiä ratkaisuja maatalouden, liikenteen ja monien muidenkin alojen kehittämiseksi. Hyvänä esimerkkinä käyvät vaikkapa maatalouden biokaasulaitokset.

Maakunta tarvitsee puolustajansa

Maakunnan yrityksillä ja asukkailla tulee olla sellaiset puitteet, että voimme kehittää maakuntaamme, sen elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia.

Keskeistä on perusinfran ja yhteiskunnan rakenteiden toimivuus, toimivat tie- ja tietoliikenneyhteydet, elinvoimaiset oppilaitokset ja yliopisto, laadukas sairaanhoito sekä kannustava ja myötätuulinen kehittämisympäristö yrityksille.

Viime vuosien keskittymiskehitys ei voi jatkua niin, että vain etelän kaupunkien tarpeet tulevat kuulluiksi valtakunnallisia investointeja rahoitettaessa. 

Suomi tarvitsee maanpuolustajansa

Maanpuolustus on jokaisen Suomen kansalaisen velvollisuus. Suomen tulee varautua siihen, että riippumatta liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta maamme puolustus on omissa käsissämme.

Yleisen asevelvollisuuden  ja maanpuolustustahdon ja 
-hengen säilyttäminen sitouttavat koko kansan maan puolustamiseen ja antavat myös ulospäin vahvan viestin tahdostamme päättää itse omista asioistamme.

Reserviläisten aktiivisuutta ja mahdollisuutta osallistua maanpuolustustyöhön tulee erityisesti tukea.