Liity tukiryhmään!

Tietosuojaseloste – tukiryhmä ja uutiskirjeen tilaajat

Tietosuojaseloste Eino Nissisen tukiryhmä sekä uutiskirjeen tilaajat

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eino Nissisen tukiryhmä ry, Eino Nissisen poliittinen tukiyhdistys

Yhteyshenkilö:

Onni Laitinen, kampanjapäällikkö
045-2393701
onni.laitinen@outlook.com

2. Henkilörekisterin nimi

Eino Nissisen eduskuntavaalikampanjan tukiryhmä sekä uutiskirjeen tilaajat

 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Eino Nissisen uutiskirjeen lähettäminen
  • Eino Nissisen vaalikampanjaan ja poliittiseen työhön liittyvä muu viestintä ja markkinointi
  • Kampanjatyön ja muun vapaaehtoistyön organisointi

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • henkilön nimi
  • yhteystiedot
  • markkinointilupa
  • muut henkilön antamat tiedot ja suostumukset

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään internetin välityksellä tai muulla tavoin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

 

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön oikeutettuja ovat vain ne henkilöt, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rahoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen onni.laitinen@outlook.com . Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

 

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla tuotamme parempaa sisältöä sinulle. Evästeet ovat pieniä tiedonmurusia, joita keräämme selatessasi sivustoamme. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, ainoastaan tietoa selaimesi historiasta.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta se voi vaikuttaa selauskokemukseesi. Kun selaat sivustoamme, hyväksyt myös sen, että käytämme sivuilla evästeitä.