Liity tukiryhmään!

Tärkeä maatalous

Keskustelu EU:n maatalouspolitiikasta ja aluetuista on kiihtynyt erityisesti EU:n tulevan kauden maatalouspolitiikan (CAP) valmisteluun liittyen. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen on kertonut haluavansa leikata EU:n maatalous- ja aluetukia.

Maatalouden ja aluetukien järjestelmät ovat erillisiä eikä niitä suoraan voi niputtaa yhteen. Kuitenkin niiden vaikutukset maamme tasapainoisen kehityksen ja ruoan tuotannon edellytysten kannalta ovat samansuuntaiset.

Maaseutumaisten alueiden elinvoiman ylläpito maatalouden lisäksi myös muiden elinkeinojen osalta on tärkeää. Elinkeinorakenteen ja palvelutarjonnan pito riittävän monipuolisena mahdollistaa yrittäjien, työntekijöiden ja perheiden hyvät elinolosuhteet ja palvelut myös maaseutumaisilla alueilla. Muutoin ruoalla ei ole tuottajia eikä metsillä hoitajia. Siksi harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien alueiden tukeminen on tärkeää ja perusteltua myös muuhun kuin maatalouteen kohdistuvien aluetukien avulla.

Maatalous- ja aluetukiin usein liittyvä vastakkainasettelu kaupunkien ja maaseutumaisten alueiden tai etelän ja pohjoisen välillä on turhaa ja vahingollista. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Maaseudun elinvoima on tärkeää kaikkien suomalaisten ruokaturvalle, kaupunkien elinvoima tukee ympäröivän maaseudun elinkelpoisuutta.

Elintarvikeomavaraisuus on keskeinen osa maamme kokonaisturvallisuutta. Muutokset kansainvälisessä politiikassa voivat olla nopeita ja johtaa rajuihinkin muutoksiin kansainvälisessä kaupassa. Omavaraisuus tuo turvaa muuttuvissa oloissa. Siksi tulee huolehtia riittävästä omavaraisuudesta niin elintarvikkeiden kuin esimerkiksi energian suhteen. Kotimaisen ruoan tuotannon edellytysten ja omavaraisuuden heikentäminen heikentää myös kokonaisturvallisuuttamme.

Ruoka on ennenkin ollut osa turvallisuuspolitiikkaa. Vai joko meiltä on unohtunut esimerkiksi viljatoimitusten rooli viime sotien käänteissä? Maataloutemme tukeminen on sen tukemista, että voimme kuluttajina ostaa kotimaista, puhdasta ruokaa. Ja että ruokaa riittää myös mahdollisessa kriisissä.

 

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 16.12.2018

Jaa sosiaalisessa mediassa