Liity tukiryhmään!

Mitä on natsilippujen takana?

Itsenäisyyspäivän tapahtumissa monia meitä suomalaisia on huolestuttanut, jopa järkyttänyt natsilippujen heiluttelu ja natsi-ideologian näkyvä ihannointi. Mielessä herää kysymys, onko osa omasta ja minua nuoremmasta sukupolvesta todella niin historiatonta, etteivät he ymmärrä, mitä ihannoivat. Vai ovatko he todellakin historiasta tietoisia ja vakaasti harkiten ihannoivat silti.

Itsenäisyyspäivän tapahtumat herättivät keskustelun natsitunnusten kieltämisestä. Tunnusten kieltäminen olisi yhteiskunnalta viesti siitä, mikä ei ole hyväksyttävää ja minkä ihannointi näkyvällä tavalla ei ole sallittua.

Natsilippukeskustelun vaarana on keskittyminen lippuihin ja tunnuksiin sekä niiden kieltämiseen. Paljon tärkeämpää olisi keskustella avoimesti ja rehellisesti siitä, mikä saa nuo ihmiset tarttumaan natsitunnuksiin. Jos tunnukset kielletään, emme saa tuudittautua uskomaan, että olisimme ratkaisseet vähäisessäkään määrin itse ongelmaa. Se olisi itsepetosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa