Liity tukiryhmään!

Oikeutta omaishoitajille

KESKUSTELU vanhustenhuollosta on käynyt kiivaana. Se on ollut tervetullutta ja tärkeää.

Keskustelun painopiste on ollut palveluasumisessa. Vähintään yhtä tärkeä aihe tulevaisuuden näkökulmasta on omaishoito.

OMAISHOITAJAT OVAT korvaamattoman tärkeä voimavara, että voisimme selvitä hoivan tarpeen kasvusta. On tärkeää kysyä, miten voisimme helpottaa omaisten osalistumista ikäihmisten hoivaan.

Lapsiperheiden työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettu säätämällä oikeus osittaiseen hoitovapaaseen siihen saakka, kun lapsi päättää peruskoulun toisen luokan. Tällä helpotetaan perheiden ruuhkavuosia, tuetaan perheiden jaksamista ja lasten koulupolun alkua.

MONILLA TYÖELÄMÄSSÄ olevilla tulee vastaan toinen hoivan jakso, kun he huolehtivat ikääntyvistä vanhemmistaan. Myös silloin on tarvetta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. On tärkeää, että omaiset voivat olla läsnä ja osallistua vanhempiensa hoivaan pitkienkin etäisyyksien takaa.

Voisimmeko säätää oikeuden osittaisen hoitovapaan kaltaiseen lyhennettyyn työaikaan myös ikäihmisten omaishoitajille samalla tavoin kuin pienten lasten vanhemmille. Se varmaan maksaisi itsensä takaisin pienenevinä yhteiskunnan hoivakuluina.

Eino Nissinen
YTM
kansanedustajaehdokas (kesk.)
Kyyjärvi

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 12.3.2019

Jaa sosiaalisessa mediassa